Συμβουλευτική εισαγωγών

OUR SERVICES

Συμβουλευτική εισαγωγών

Ανάλυση της εσωτερικής αγοράς στην οποία απευθύνεται ο πελάτης και κωδικοποίηση των αναγκών σε εισαγωγές. Δημιουργία λίστας προϊόντων, λίστας δυνητικών προϊόντων, καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, τιμών αγοράς, τιμών πώλησης.

Αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό. Αξιολόγηση ποιότητας και τιμής προϊόντων, όρων πληρωμής, χρόνων παράδοσης.
Επαναδιαπραγμάτευση τιμών και όρων συνεργασίας με τους υφιστάμενους προμηθευτές.
Αναζήτηση νέων προμηθευτών σύμφωνα με τις ανάγκες εισαγωγών του πελάτη.
Δημιουργία “ranking list” για όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους με αναφορά σε πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα για καθένα από αυτούς.


Υλοποίηση εισαγωγών για λογαριασμό του πελάτη. Οι εισαγωγές θα γίνονται με βάση προσυμφωνημένο όριο κόστους ανά προϊόν, όριο κόστους ανά παραγγελία και με βάση την “ranking list” αλλά και την τεχνική αξιολόγηση των προϊόντων σε συνεργασία με τον πελάτη.

  • Ανάλυση εσωτερικής αγοράς
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων προμηθευτών
  • Αναζήτηση νέων προμηθευτών
  • Υλοποίηση διαδικασιών εισαγωγής