Εταιρική ταυτότητα

OUR SERVICES

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Σχεδιάζουμε, Αναπτύσσουμε και Αναβαθμίζουμε την εικόνα της επιχείρησή σας προκειμένου το ευρύ κοινό (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές) να ταυτιστεί με την φιλοσοφία σας και να σας ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Εταιρική Ταυτότητα - Branding: Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της σύγχρονης επιχείρησης είναι η επωνυμία της. Ένα λεκτικό μέσο, που αποτυπώνεται στη μνήμη του κοινού.
Πολλές φορές συνοδεύεται και από Tagline : Μία σωστά διατυπωμένη και "to the point" φράση, περιεκτική και συνοπτική προκειμένου το κοινό να φέρει στη μνήμη του την επωνυμία της επιχείρησης.

Λογότυπο: Δεν είναι απλά μια εικόνα ούτε μία γραφιστική «πινελιά». Αποτελεί την γραφιστική αποτύπωση η οποία εκφράζει απόλυτα την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης.
Έντυπα επικοινωνίας: Όλα τα εταιρικά έντυπα χρειάζεται να έχουν απόλυτη συνοχή μεταξύ τους και συνάφεια με την εταιρική ταυτότητα.
Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας χρειάζεται να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου οι επισκέπτες - υποψήφιοι πελάτες να μπορούν εύκολα και γρήγορα να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.

  • Ορισμός Επωνυμίας
  • Ορισμός Tagline
  • Σχεδιασμός λογότυπου
  • Σχεδίαση εντύπων επικοινωνίας
  • Σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας / eshop
  • Δημιουργία εταιρικών λογαριασμών social media